Wat kost het voor een freelancer?

Gebruikerskosten
Helemaal niets! Je stemt zelf het uurtarief en voorwaarden af met de opdrachtgever.

Betaling factuur
Je factuur wordt pas betaald nadat de opdracht is voltooid en beide partijen de uren bevestigen.

Vervallen opdracht
Als een opdracht onverhoopt niet doorgaat, bestaat de mogelijkheid dat opdrachtgever aan jou geen vergoeding is verschuldigd. Uiteraard afhankelijk wat jullie met elkaar zijn overeengekomen. Check de gebruikersvoorwaarden freelancer.